Ny grænseværdi for chrom 6 fra den 1. juli 2020

16.06.2020

Læs mere her

Som vi tidligere har informeret om, sænkes den danske grænseværdi for chrom 6 fra 0,005 mg/m3 til 0,001 mg/m3. Det er nu besluttet, at ændringen træder i kraft fra den 1. juli 2020.

Indånding af chrom 6 kan give skader på luftvejene og føre til lungekræft. Det er risikoen for kræft, der gør, at grænseværdien nu sænkes.

De steder, hvor vi oftest oplever chrom 6 ude i virksomhederne, er ved svejseprocesser og ved termisk skæring. Har I nogle af disse processer, bør I derfor være ekstra opmærksomme.


Vi anbefaler, at I er særligt opmærksomme på følgende:

• At punktudsugningen virker som den skal og kan placeres rigtigt

• At medarbejderne er instrueret og bruger deres punktudsugning korrekt og ved alle svejseopgaver – også kortvarige hæfteopgaver

• At ventilationsanlægget er vedligeholdt

• At kontrolanordningen tjekkes med jævne mellemrum, så I er sikre på, at den virker

• God hygiejne – håndvask inden toiletbesøg og pauser

• Godt rengøringsniveau - støvniveauet minimeres med hyppig støvsugning (egnet filter til støvsuger er HEPA eller tilsvarende klasse)

• Ved filterskift af støvsuger/ventilation vær opmærksom på at undgå støvdannelse, anvend evt. et åndedrætsværn med partikelfilter, P2 eller P3.


Yderligere indsatser

Foruden den nedsatte grænseværdi bliver der sat gang i udvikling af flere indsatser i form af bl.a. et servicetjek af svejseuddannelsen, styrket tilsyn og vejledning til virksomhederne fra Arbejdstilsynet.


Brug for hjælp?

Er der noget, I er i tvivl om eller gerne vil have tjekket efter, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.